DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ PRO SMART CITY

O projektu

Koncept Smart City přináší nová a v současnosti velmi žádaná řešení pro moderní města, která se stále častěji začínají objevovat i v České republice. I přes to, že je téma Smart City často diskutované, většina lidí zná o tomto programu pouze částečné nebo zkreslené informace. Snahou tohoto projektu je vysvětlit tento pojem v širších souvislostech, ukázat konkrétní Smart řešení pro dopravu v praxi a spojit tyto širší souvislosti a teorii s jednotlivými Smart řešeními do budoucích projektů nebo přímo do praxe.

Studenti v tomto projektu mohou sami vytvořit nová dopravní řešení, která budou zapadat do koncepce Smart City nebo rozpracovat existující představená teoretická řešení a převést je do praxe. Téma zájmu studenta je prakticky libovolné, jelikož program Smart City zasahuje do všech odvětví dopravy. Je proto možné zabývat se veřejnou hromadnou dopravou, cyklistickou dopravou, dopravou v klidu nebo samotnou organizací a koordinací všech druhů doprav a dalšími podobnými tématy. Výhodou je i možná spolupráce s městy a firmami.

Informace pro jednotlivé obory

DOS/DS

V rámci oboru se studenti věnují obecné problematice Smart City, kdy jejich zaměření může být například:

 • Analýzu stávajících Smart řešení a jejich možnou úpravu
 • Návaznosti a propojení různých druhů doprav
 • Volbu vhodných technických a organizačních řešení
 • Elektromobilitu a její zařazení do všech druhů doprav
 • Problematiku dopravy v klidu ve městech
 • A další dle zájmu studenta …

ITS/IS

V rámci oboru ITS a IS se studenti věnují obecné problematice Smart City, kdy jejich zaměření může být například:

 • Práci s open daty a návrhy jejich využití
 • Navrhování a vytváření webových nebo aplikačních rozhraní
 • Analýzy zlepšování stávajících dopravních aplikací a webových prostředí
 • Získávání a poskytování dopravních dat (detektory, aktory, …)
 • Způsoby předávání dopravních dat obyvatelstvu
 • Řízení dopravního proudu
 • A další dle zájmu studenta …

Lidé na projektu

Studenti

Bakalářské studium

 • Richard Rek
  • 3. ročník oboru ITS
  • Bakalářská práce: "Návrh způsobů usměrňování dopravy na chráněném území"
 • Tomáš Plot
  • 3. ročník oboru ITS
  • Bakalářská práce: "Návrh usměrňování parkujících řidičů na dostupné parkovací plochy"
 • Dominik Kania
  • 3. ročník oboru ITS
  • Bakalářská práce: "Zvyšování efektivnosti parkování na základě přístupů v rámci Smart Parking"
 • Tomáš Klinský
  • 3. ročník oboru DOS
  • Bakalářská práce: "Nastavení podmínek pro sdílenou dopravu na území města Hradec Králové"

Magisterské studium

 • Bc. Viktor Beneš
  • 1. ročník oboru IS
  • Bakalářská práce: "Návrh aplikace pro optimalizaci využití přepravní kapacity"
 • Bc. Tomáš Hochman
  • 1. ročník oboru IS
 • Bc. Kristýna Hlubučková
  • 2. ročník oboru DS
  • Bakalářská práce: "Principy a návrhy dopravních řešení dle konceptu Smart City ve městě Benešov"

Vedoucí

 • Ing. Patrik Horažďovský
  • horazpat@fd.cvut.cz
  • Ústav dopravní telematiky, K509
 • Ing. Jiří Růžička
  • ruzicji4@fd.cvut.cz
  • Ústav dopravní telematiky

Kontakty

S případnými dotazy se obracejte na horazpat@fd.cvut.cz

Stránky projektu
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravní telematiky
Konviktská 20
110 00 Praha